Referenties

Hier delen kerken, die Offex eerder mocht inrichten, hun ervaringen. Welke afwegingen speelden bij hen en welke keuzes maakten zij.

Neem ook eens een kijkje bij onze Projectfoto's.

Bent u opzoek naar een referentie in uw regio? Neem hier contact op, wij hebben in de afgelopen 20 jaar honderden kerken in mogen richten.

Dorpskerk Barendrecht

Dorpskerk Barendrecht > ouderling-kerkrentmeester Simon Hoek

Stoel: Hero Plus in eiken met opdekzitstoffering

De eerste contacten met Offex zijn ontstaan op de Kerkenbeurs, op aanbeveling van onze restaurator Hekkers & Van ’t Spijker.

Begin 2019 werd er een preselectie gehouden met zes potentiële leveranciers. Er volgde een selectieproces waarbij kwaliteit, zitcomfort, uitstraling, een koppelsysteem volgens de Nen-norm, goede stapelbaarheid en prijsvorming de selectiecriteria waren. De commissie heeft hierna unaniem gekozen voor de stoel Hero Plus, geleverd door Offex. Dat Offex de fabrikant ook bij het proces heeft betrokken, was voor ons zeer waardevol.

Onze planning was om binnen één jaar de herinrichting te realiseren. Uiteindelijk heeft het proces zo’n negentien maanden geduurd.

Een tip voor andere kerken? Onderzoek vooraf of er een vergunning vereist is van de plaatselijke Erfgoedcommissie c.q. de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (als er sprake is van een Rijksmonument). Oriënteer je daarnaast bij andere kerkelijke gemeenten en vraag naar referenties van de leverancier én de fabrikant.

 

Dorpskerk Bathmen

Dorpskerk Bathmen > kerkrentmeester Wim Scholthof

Stoel: Lynx I, beuken in kleur gebeitst, opdekzitstoffering

Onze herinrichting heeft zo'n vijf jaar geduurd, de eerste twee jaar zijn gebruikt voor het maken van plannen en financiële onderbouwing. Met een gemeentelijk toezichthouder kwamen we al snel tot de ontdekking dat ons oorspronkelijke stoelenplan niet aan de veiligheidseisen voldeed. Er waren extra financiële middelen nodig. Deels kon dat uit onze eigen begroting. Wat waren we blij toen de Vrienden van de Dorpskerk ons te hulp schoten!

Tijdens een bezoek aan de showroom van Offex viel ons meteen op: ze nemen ruimschoots de tijd voor je en zeker niet minder belangrijk: ze hebben verstand van zaken. Verstand van zaken over stoelen maar ook over kerkinrichting.

Het is wellicht een voor de hand liggende tip: betrek vanaf het allereerste moment de gemeenteleden bij de plannen. Zeker als ze erg ingrijpend zijn. En neem de tijd. Je wilt niet na korte tijd al spijt krijgen van te snelle beslissingen.

Hervormde Kerk Meerkerk

Hervormde Kerk Meerkerk > kerkrentmeester Wilbert de Jong

Stoel: Lynx III, antraciet kunststof, opdekzitstoffering

Het eerste idee over een vergroting van het kerkgebouw ontstond in 2003. De bouw kwam pas in 2019 goed op gang en tenslotte kon medio 2020, midden in Corona-tijd, de uitbreiding van de kerk worden opgeleverd.

Met Offex kwam ik in contact door een bezoek aan een kerk in Den Haag. Bij Offex konden we met een aantal gemeenteleden de showroom bezoeken en adviezen ontvangen. Vervolgens konden we een aantal stoelen gebruiken voor een proefopstelling. We hebben de kerkgangers, die op de stoelen zaten een vragenlijst laten invullen. Daar kwam niet helemaal een eenduidig oordeel uit, maar je geeft de kerkgangers wel een groter gevoel van betrokkenheid bij de inrichting. Na overleg in de kerngroep kwamen we tot een eensgezind voorstel. Met het oog op de definitieve kleurkeuze zijn we toen, op uitnodiging van Offex, naar de showroom van de fabrikant gegaan. Daar werd al snel een unanieme keuze gemaakt.

Een tip is vooral zoveel mogelijk mensen betrekken, ieders mening in waarde laten, maar ook open blijven staan voor heroverweging en voorstellen van ervaren adviseurs en producenten. Het gevolg: alom tevredenheid over het eindresultaat.